Videoløsninger

Etterspørselen etter videokonferanseverktøy har aldri vært større. Med dette øker også kravene til sikkerhet, kvalitet og ikke minst til integreringsmuligheter med “gamle” videoløsninger. Det kan vi i Mobility hjelpe deg med. Vi leverer høykvalitets videoløsninger fra Pexip.

Skybasert videoverktøy


Den store etterspørselen har også ført til at “alle” sitter med ulike videoløsninger på forskjellige enheter; Zoom, Teams, Cisco, Tandberg Rom, Whereby etc. Det applikasjonsbaserte videoverktøyet fra Pexip, gir deg en enkel og pålitelig videoplattform og knytter samtidig alle videokonferanseløsningene sammen i én løsning. På den måten kan dere kommunisere sømløst og se hverandre i øynene, på tvers av fylkes- og landegrenser, uansett enhet eller teknologi. Fantastisk ressursbesparende for både folk og miljø.


Videomøter med Pexip:

  • Gir deg høykvalitets videomøter. Uansett hva slags skjerm eller enhet du bruker.
  • Knytter alle videokonferanseløsninger sammen i én løsning.
  • Har trygg og sikker innlogging på alle enheter.
  • Kan enkelt integreres med verktøyene du allerede bruker, uansett videosystem, produktivitetsverktøy, plattform, kalender eller enhet du bruker.
  • Hjelper deg å kutte reisekostnader og sikre en mer bærekraftig kommunikasjon på tvers av geografien.

Kontakt oss