Miljø og bærekraft

Telefonen og datamaskinen er våre viktigste verktøy. Uten disse får vi ikke gjort jobben vår. Vi har hverken tid eller råd til nedetid, og kjøper heller en ny enhet enn å reparere den gamle. Men dette er økonomisk og miljømessig særs lite bærekraftig. Derfor gjør Mobility noe med det, i vårt miljøkonsept.

Reparasjon og pant

Knuste skjermer og diverse andre mindre skader på mobiltelefoner er dessverre veldig vanlig. Det krever innsending av mobilen for service, hvorpå den blir borte i flere dager.

Alle brukere er i dag helt avhengig av sin mobiltelefon både på jobb og privat. Når mobilen må på reparasjon, må bruker sette opp lånetelefon (om man har det tilgjengelig), for så og igjen sette opp sin egen når den returneres. Dette er for tidkrevende og de fleste velger i stedet å kjøpe ny. Det hele blir kostbart både økonomisk og miljømessig.


Har du avtale med Mobility kan du reparere telefonen hos oss mens du venter, autorisert og med originale deler.


Brukte telefoner har også en stor gjenbruksverdi både økonomisk og for miljøet. Vi har panteordninger og gjenbruksløsninger som håndterer dette. Har du behov for sikker sletting med sertifikat med høyeste sertifisering, har vi det inhouse også.


“Kortreiste” nye telefoner

Tradisjonelt leveres de aller fleste nye telefoner som direkteleveranse, én til én. Mange av disse leveransene går fra enten Sverige eller Danmark. Lite bærekraftig. Mobility har lokalt lager i Bjørvika, handler inn både telefoner og tilbehør i bulk og leverer én til én med elbil fra vår lokasjon. Kunder som holder til i nærheten kan hente telefonene direkte hos oss. Med andre ord: rask levering og veldig utslippsvennlig.


Mobility oppfordrer også til å benytte skjermglass og deksel på telefonen. Dette øker levetiden på telefoner med flere måneder i snitt.


Reduser antall reisedager med videoløsninger

En stor andel av møter i dag utføres fysisk. Veldig mange av disse møtene kan erstattes og utføres like bra via video om man har gode nok løsninger. Vi har egne kalkulatorer som beregner redusert utslipp for hvert selskap opp mot tidligere både korte og lange unødvendige reiser.

Vi leverer videoplattform sammen med Pexip, som kan sy sammen alle dagens løsninger; eksisterende videorom fra feks Tandberg og Cisco, Teams eller Zoom. I tillegg er Pexip den videoaktøren i verden med lavest utslipp på sine systemer med sin teknologiske plattform.

Miljøvennlig kunde- og kontaktsenter

Mange både større og mindre aktører benytter fortsatt gamle hustelefonsentraler og “PBXer”. Dette er kostbart både økonomisk og miljømessig med tanke på drift, oppgradering og vedlikehold av hardware.


Ved å endre disse til skybaserte kunde- og kontaktsenter, reduserer man store utslipp i forbindelse med både drift og produksjon av ny hardware. Og som en bonus får man et mye mer fremtidsrettet og funksjonelt system, som muliggjør kommunikasjon på alle flater kunder og samarbeidspartnere nå og i fremtiden krever.

Kontakt oss